REFERAT MISYJNY OJCÓW FRANCISZKANÓW

PROWINCJI ŚW. JADWIGI

WAŻNE TERMINY

Drodzy Przyjaciele Misji.

W tym miejscu będziemy systematycznie podawać najważniejsze terminy pielgrzymek i rekolekcji:

9 grudzień 2017 r.

Coroczne spotkanie opłatkowe rodziców, rodzeństwa misjonarzy

i dobrodziejów misji

13-15 pażdziernik 2017 r.

Góra Św. Anny

Rekolekcje dla Róż Różańcowych

Dom Pielgrzyma

Rezerwacji noclegów

można dokonywać bezpośrednio

w Domu Pielgrzyma:

Dom Pielgrzyma

Al. Jana Pawła II 7

47-150 Góra św. Anny

Tel.: 77/462-53-01