REFERAT MISYJNY OJCÓW FRANCISZKANÓW

PROWINCJI ŚW. JADWIGI

Zaproszenie

Drodzy Przyjaciele.

Program edukacyjny dedykowany dzieciom w Burkina Faso, Togo i Malawi po latach działalności przynosi owoce. Cieszy fakt, że dzięki pomocy rodziców adopcyjnych, dzieci nie tylko potrafią pisać i czytać, ale wielu z nich zdobyło zawód, Są samodzielni. Podarowaliście tym dzieciom niesamowity dar, którego brakuje Afrykańczyków, mianowicie wyobraźni.

Czytaj więcej...