REFERAT MISYJNY OJCÓW FRANCISZKANÓW

PROWINCJI ŚW. JADWIGI

podziękowanie

Drodzy Przyjaciele, Dobrodzieje i Sympatycy misji franciszkańskich.

Zakończył się pierwszy miesiąc Nowego Roku. Przed nami kolejne miesiące nowych wyzwań. Dotyczą one również naszego referatu misyjnego i naszej pomocy misjonarzom franciszkańskim. Z radością informuję, że poprzedni rok był dla nas bardzo wymagający. Udało się zrealizować kilka projektów, zwłaszcza tych, które dotyczyły edukacji dzieci.

Czytaj więcej...