REFERAT MISYJNY OJCÓW FRANCISZKANÓW

PROWINCJI ŚW. JADWIGI

AKTUALNOŚCI REFERATU

PROGRAM EDUKACYJNY

XIV BAL MISJONARZA

Na Górze św. Anny w domu katechetycznym przy klasztorze ma swoją siedzibę Referat Misyjny Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi. Jego zadaniem jest koordynacja, współpraca i wymiana doświadczeń w tym, co dotyczy rozwoju franciszkańskiego charyzmatu misyjnego oraz rozbudzania ducha misyjnego wśród ogółu wiernych

Czytaj więcej

Misyjny program edukacyjny to przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziąć udział w programie, zobowiązuje się do opłacenia kosztów jego kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku.

 Czytaj więcej

Na Górze świętej Anny w sobotę 14 stycznia odbył się XIV bal misjonarza. Była to nie tylko okazja do karnawałowych szaleństw na parkiecie, ale i do wsparcia misjonarzy. Jest to bardzo dobra okazja, by okazać wdzięczność O. Gwardianowi z Domu Pielgrzyma wraz z całym personelem.

 Czytaj więcej


WYSTAWA REFERATU

 

PODZIĘKOWANIE


Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Góry Św. Anny, którzy zaangażowali się w przygotowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego, jak również tym, którzy dokonali zakupów ozdób świątecznych i pierników.

Dochód z akcji został przeznaczony na pomoc dla dzieci z Wikariatu Apostolskiego Nuflo de Chávez

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. o. Dominika Kiescha

 

Dnia 16. VIII. 2007r. Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrował Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. Ojca Dominika Kiescha. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy klasztorze franciszkanów na Górze św. Anny.