REFERAT MISYJNY OJCÓW FRANCISZKANÓW

PROWINCJI ŚW. JADWIGI

AKTUALNOŚCI REFERATU

Czytaj więcej

PROGRAM EDUKACYJNY

 Czytaj więcej

KIEROWCY POMAGAJĄ

MISJONARZOM

 Czytaj więcej

WYSTAWA MISYJNA

Czytaj więcej

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2017

 

Lipiec

Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.

STOWARZYSZENIE

 Czytaj więcej

WYSTAWA MISYJNA


 czynna codziennie

(oprócz poniedziałków)

w godzinach od 9:30 do 17:00.

Serdecznie zapraszamy.

800-LECIE POBYTU FRANCISZKANÓW W ZIEMI ŚWIĘTEJ

Czytaj więcej

SEMINARYJNA WSPÓLNOTA MISYJNA