Peregrynacja kopii cudownego obrazu MB Częstochowskiej w diecezji opolskiej

01 : Peregrynacja M.B.Jasnogórskiej GŚA 2016 02 : Peregrynacja M.B.Jasnogórskiej GŚA 2016 03 : Peregrynacja M.B.Jasnogórskiej GŚA 2016 04 : Peregrynacja M.B.Jasnogórskiej GŚA 2016
05 : Peregrynacja M.B.Jasnogórskiej GŚA 2016 06 : Peregrynacja M.B.Jasnogórskiej GŚA 2016 07 : Peregrynacja Obrazu MB. Jasnogórskiej GŚA 2016 08 : Peregrynacja Obrazu MB. Jasnogórskiej GŚA 2016
09 : Peregrynacja Obrazu MB. Jasnogórskiej GŚA 2016 10 : Peregrynacja Obrazu MB. Jasnogórskiej GŚA 2016